دیدار رییس و اعضای شورا و مدیران شهرداری از خانواده پاکبان مرحوم شعبانی

دیدار رییس و اعضای شورا و مدیران شهرداری از خانواده پاکبان مرحوم شعبانی

 

گزارش تصویری :
دیدار رییس و اعضای شورا و مدیران شهرداری از خانواده پاکبان مرحوم شعبانی