انتخاب ناصر حاج محمدی با اخذ حداکثر ارا در نود و یکمین جلسه شورا به عنوان شهردار رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، عصر امروز در نود و یکمین جلسه شورا ناصر حاج محمدی با رای حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار منتخب رشت شد.

گفتنی است شهرداری رشت از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۷ با سرپرستی علی بهارمست اداره می شود.